VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI

Tình yêu đến cho tôi ngày mai 
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
………………..
Tình yêu thật diệu kỳ nơi tâm hồn, với chính mình, với tha nhân, nơi mọi tạo vật. Nó nằm ngay trong chúng ta, nhưng phải tự tạo ra nó. Với tình yêu ta không thể tìm, mà tìm cũng chẳng thấy, vì nó không ở vật ngoại thân. Đó là thứ ta phải tự mình tạo ra trong tâm hồn. Tình yêu là một nghệ thuật – nghệ thuật của việc tạo ra và duy trì sự tĩnh lặng của tâm hồn, hướng tới chân thiện mỹ, tới những điều cao cả, ngay cả khi thế giới xung quanh là một mớ hỗn độn.
Dù:
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Để:
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Không thể tìm tình yêu trong rừng sâu hay trên núi đồi. Cũng không thể tìm tình yêu nơi danh vọng, quyền lực, tài sản…, nơi thiếu niềm tin, nơi tranh chấp, tị hiềm…, nơi tham – sân – si hoành hành.
Không có tình yêu thì chỉ biết tìm quên trong niềm vui ê chề trống rỗng, lạc lõng.
Dù không thoát được đau khổ nhưng tình yêu vẫn có đó và nó còn là con đường giải thoát nữa, vì tình yêu luôn có có ánh sáng chiếu soi trên đường đi.
Khi có được rồi thì… CON TIM SẼ VUI TRỞ LẠI

HCS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *