CƯỜI TÉ GHẾ

Đây là Video tổng hợp những câu chuyện hài hước trong 3 ngày tĩnh tâm của cha Hồng, những câu chuyện cha kể không hề mang tính chính trị cũng như phân biệt vùng mền, chỉ có tính chất vui vẻ, giải trí và tĩnh tâm, mong mọi người không comment khiếm nhã mà tội cha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *